Technická kontrola

Pracovisko technických kontrol má oprávnenie na nasledovné druhy TK:

  • technickú kontrolu pravidelnú
  • technickú kontrolu zvláštnu
  • technická kontrola pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách
  • technickú kontrolu administratívnu
  • technická kontrola na vydanie prepravného povolenia
  • technickú kontrolu opakovanú